Pareigybių sąrašas STT pagal KPĮ 17 str.


Džiaugiamės kiekvienu mūsų klientu, siekiame, kad lankytojai maloniai leistų laiką, stiprindami savo sveikatą ir turiningai leisdami savo laisvalaikį. Jeigu mūsų įstaigoje pastebėjote galimą korupciją, manote, kad darbuotojai piktnaudžiauja tarnybine padėtimi, viršija savo įgaliojimus, informuokite nurodytą asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją, nagrinėjantį šiuos panešimus.

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir smurto Šiaulių sporto centre „Atžalynas” prevencijos taisyklės

Atmintinė darbuotojams 3 skaidrė psichologinis smurtas darbe

Atmintinė darbuotojams 1 skaidrė psichologinis smurtas darbe

Informuokite el. paštu: smurtas@scatzalynas.lt

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją: Lina Banevičienė, e. paštas: korupcija@scatzalynas.lt, skambinkite tel.: +370 616 03377

Pažadame, kad Jūsų pateikta informacija bus konfidenciali, o pateikti duomenys nekels jums nereikalingų rūpesčių.

Primename, kad už melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą nusikaltimą gali būti taikoma baudžiamoji ar kitokio pobūdžio atsakomybė.

Nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius

Specialiųjų tyrimų tarnyba: Telefonas (8 706) 63 335, faksas (8 706) 63 307, el. p. dokumentai@stt.ltkarštoji linija 8(5) 2663333.

Praneškite apie korupcijos atvejus

Korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa

Nutarimas dėl 2023 – 2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais patvirtinimo 2022-06-28 Nr. XIV-1178

Šiaulių miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2024-2025 metų veiksmų planas.pdf

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairių patvirtinimo 2023-03-06 Nr. A-358

https://www.stt.lt/duk/10


Video medžiaga