2024 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI


2023 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI


2022 M. BIUDŽETO ATASKAITŲ VYKDYMO  RINKINIAI

2022 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. užimtumo didinimo programos ataskaita

2021 m. II ketv. sporto plėtros ataskaita

2021 m. II ketv. pajamų programoms finansuoti ataskaita

2021 m. II ketv. maudyklų kokybės stebėsenos ataskaita

2021 m. II ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. atlyginimo už neformalų švietimą ataskaita

Aiškinamasis raštas I ketv.

F-1_ I ketv.

Forma Nr 2. 30 – 2_I ketv.

Forma Nr. 2 32 – 3_I ketv.

Forma Nr. 2 33 – 4_I ketv.

Forma Nr. 2 SB – 1_I ketv.

2020 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2020 m. IV ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m. III ketv. 

2020 m. III ketv.(BL)

2020 m. III ketv. (NM)

2020 m. III ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m. III ketv.

FS raštas 2020 m. III ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. I ketv.

2020 m. I ketv.

2020 m. I ketv.

2020 m. I ketv.

2020 m. I ketv.

2020 m. I ketv.

2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2019 m. IV ketv.

2019 m. IV ketv.

2019 m. IV ketv.

2019 m. IV ketv.

2019 m. IV ketv.

2019 m. III ketv.

2019 m. III ketv.

2019 m. III ketv.

2019 m. III ketv.

2019 m. III ketv.

2019 m. II ketv.

2019 m. II ketv.

2019 m. II ketv.

2019 m. II ketv.

2019 m. II ketv.

2019 m. I ketv.

2019 m. I ketv.

2019 m. I ketv.

2019 m. I ketv.

2019 m. I ketv.