2023 m. darbo užmokestis

DU už 2023 metų I ketvirtį

 

2023 m. biudžeto ataskaitų vykdymo rinkiniai

2023 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo rinkinys

 

2023 m. finansinės ataskaitos

2023 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

 

2022 m. darbo užmokestis

DU už 2022 metų IV ketvirtį

DU už 2022 metų III ketvirtį

DU už 2022 metų II ketvirtį

DU už 2022 metų I ketvirtį

2022 m. biudžeto ataskaitų vykdymo  rinkiniai

2022 metų IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 metų III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 metų II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų rinkinys

2022 m. finansinės ataskaitos

2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

2021 m. darbo užmokestis

DU už 2021 metų IV ketvirtį

DU už 2021 metų III ketvirtį

DU už 2021 metų II ketvirtį

DU už 2021 m. I ketv.

2021 m. finansinės ataskaitos

2021 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. I  ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. užimtumo didinimo programos ataskaita

2021 m. II ketv. sporto plėtros ataskaita

2021 m. II ketv. pajamų programoms finansuoti ataskaita

2021 m. II ketv. maudyklų kokybės stebėsenos ataskaita

2021 m. II ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

2021 m. II ketv. atlyginimo už neformalų švietimą ataskaita

Aiškinamasis raštas I ketv.

F-1_ I ketv.

Forma Nr 2. 30 – 2_I ketv.

Forma Nr. 2 32 – 3_I ketv.

Forma Nr. 2 33 – 4_I ketv.

Forma Nr. 2 SB – 1_I ketv.

2020 m. darbo užmokestis

DU už 2020 m. IV ketv.

DU už 2020 m. III ketv.

DU už 2020 m. II ketv.

DU už 2020 m. I ketv.

2020 m. finansinės ataskaitos

2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

VSAFO rastas 2020 m. III ketv.

FBA 2020 m. III ketv.

VRA 2020 m. III ketv.

VRA 2020 m. II ketv.

VSAFO rastas 2020 m. II ketv.

FBA 2020 m. I ketv.

VRA 2020 m. I ketv.

VSAFO raštas 2020 m. I ketv.

2020 metų biudžeto ataskaitos 

2020 m. IV ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m. III ketv. 

2020 m. III ketv.(BL)

2020 m. III ketv. (NM)

2020 m. III ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m. III ketv.

2020 m. III ketv.

FS raštas 2020 m. III ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. II ketv.

2020 m. I ketv.

2020 m. I ketv.

2020 m. I ketv.

2020 m. I ketv.

2020 m. I ketv.

2020 m. I ketv.

2019 metų darbo užmokestis

DU už 2019 m. IV ketv.

DU už 2019 m. III ketv.

DU už 2019 m. II ketv.

DU už 2019 m. I ketv.

2019 metai finansinės ataskaitos

VSAFO raštas 2019 m. IV ketv.

FBA 2019 m. IV ketv.

VRA 2019 m. IV ketv.

FBA 2019 m. III ketv.

VRA 2019 m. III ketv.

VSAFO rastas 2019 m. III ketv.

FBA 2019 m. II ketv.

VRA 2019 m. II ketv.

VSAFO raštas 2019 m. II ketv.

FBA 2019 m. I ketv.

VRA 2019 m. I ketv.

VSAFO rastas 2019 m. I ketv.

2019 metai biudžeto ataskaitos

2019 m. IV ketv.

2019 m. IV ketv.

2019 m. IV ketv.

2019 m. IV ketv.

2019 m. IV ketv.

2019 m. III ketv.

2019 m. III ketv.

2019 m. III ketv.

2019 m. III ketv.

2019 m. III ketv.

2019 m. II ketv.

2019 m. II ketv.

2019 m. II ketv.

2019 m. II ketv.

2019 m. II ketv.

2019 m. I ketv.

2019 m. I ketv.

2019 m. I ketv.

2019 m. I ketv.

2019 m. I ketv.