Imtynės – dviejų sportininkų kova, kurios metu stengiamasi varžovą paguldyti ant menčių arba laimėti taškais.

Olimpinės imtynių rūšys: moterų imtynės, graikų‑romėnų imtynės (klasikinės imtynės), laisvosios imtynės (jungia organizacija Vieningas imtynių pasaulis, United World Wrestling (UWW)).

Pagrindinis tikslas – nugalėti varžovą, varžybų taisyklių leidžiamais būdais jį parbloškiant, apverčiant ir prispaudžiant mentėmis prie kilimo arba laimėti 10 taškų persvara. Neleidžiami smūgiai, skausmingi, smaugimo veiksmai.

Sportinė veikla yra itin dinamiška, apimanti pasikartojančius sprogstamuosius  judesius dideliu intensyvumu. Pagal taisykles abipusiai stengiasi įvykdyti individualius veiksmus, nukreiptus vienas prieš kitą. Dviejų sportininkų judėjimo veiksmų pobūdį lemia veiksmo parengimo, įvykdymo ir gynybos judesių taktika.

Technika yra įvairiapusė, ji apima daug veiksmų, gynybos veiksmų, priešveiksmių, statinių ir dinaminių pastangų, kurių naudojimą varžybų metu riboja laikas.

Pasirengimą sudaro: fizinis, techninis, taktinis, psichologinis pasirengimas.

Varžybos vyksta suskirstant sportininkus į stilius ir svorio kategorijas. Kovos ant imtynių kilimo, kurios suskirstytos zonomis: varžybų zona (skersmuo 9 m), centrinė zona (skersmuo 7 m), apsauginė zona (plotis 1,5 m), pasyvumo zona (stebima teisėjų kaip imtynininkų pasyvumo rodiklis). Dvikovoje būna 2 kėliniai po 3minutes, tarp jų 30 s pertrauka.

Taškų skaičiavimas tęstinis, taškai skaičiuojami per abu kėlinius, o laimėtojas tampa, kovotojas surinkęs daugiausia taškų. Pergalė gali būti pasiekiama nesibaigus laikui.

Graikų ir romėnų imtynės dar žinomos kaip klasikinės imtynės, kurių metu sportininkai imasi tol, kol taisyklių leidžiamais veiksmais (apvertimu, metimu, parbloškimu, paklupdymu, spaudimu, sukimu, užkabinimu) varžovas abiem mentėmis prispaudžiamas prie kilimo. Jeigu per nustatytą laiką nė vienam sportininkui nepavyksta to pasiekti, laimi tas imtynininkas, kuris surenka daugiau taškų už veiksmus. Graikų-romėnų imtynių taisyklės leidžia imti varžovą nuo galvos iki juosmens. Draudžiama griebti priešininką žemiau juosmens, kišti koją ar pakirsti koja, skausmingi veiksmai, smaugimas, griebimas už aprangos.

Lietuvos imtynių federacijos nuoroda: https://www.imtynes.lt/

Sporto centro „Atžalynas“ treneriai: Vidmantas Žibutis, Tomas Gricius