ISO sertifikatas


Šiaulių sporto centre „Atžalynas“ įdiegta kokybės vadybos sistema (KVS) ir gautas sertifikatas LST EN ISO 9001:2015, atitinkantis naujausius tarptautinių standartų reikalavimus.

Šis sertifikatas yra svarbus pasiekimas sporto centrui, vietiniu ir tarptautiniu lygiu įrodantis, jog įstaiga teikia paslaugas, atitinkančias paslaugos gavėjo lūkesčius ir teisinius reikalavimus.