Norėdamas išsibraukti iš Sporto centro sąrašų, asmuo arba jo atstovas pateikia prašymą (3 priedas) arba informuoja elektroniniu paštu: sportas@scatzalynas.lt nurodydamas datą, nuo kada nori nutraukti sportinio ugdymo paslaugos sutartį su Sporto centru.

Naujiena! 

Nuo šiol sąskaitas už ugdymą galima patogiai sumokėti internetu – mokesčių platformoje www.vienasaskaita.lt. Įsitraukite į savo „Vienos sąskaitos“ paskyrą ugdymo įstaigą, nurodydami mokėtojo kodą, ir kiekvieną mėnesį Jums automatiškai bus pateikiama mokėjimo suma, kita svarbi sąskaitos informacija.  Už ugdymo paslaugas galėsite atsiskaityti vienu mokėjimu, kartu su kitomis sąskaitomis.

P.S. jei ugdymo įstaigą jau esate įsitraukę, mokėjimo duomenys bus pateikti automatiškai.

Daugiau informacijos info@vienasaskaita.lt arba telefonu 8 700 77007.

Pagal sporto centro nustatytą tvarką Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis  už paslaugas sumokamas iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos, į Šiaulių sporto centro „Atžalynas” sąskaitą

LT 65 7180 0000 0314 2788, AB  Šiaulių bankas

arba per PERLAS terminalą.

 Pinigų įnešimas apmokestinamas  pagal  nustatytus mokesčių priėmimo įkainius.

Jei sportininkas dėl ligos praleidžia užsiėmimus visą einamą mėnesį, bet informuoja trenerį ir pateikia medicininę pažymą, mokestis už ligos mėnesį neskaičiuojamas.

Sportininkas, norėdamas išeiti arba pereiti į kitą neformaliojo švietimo įstaigą, sporto klubą ar pas kitą trenerį nepasibaigus sutarčiai, privalo prieš 14 darbo dienų raštiškai informuoti sporto centro administraciją.

 Sportininkas, neatvykęs į treniruotę 60 kalendorinių dienų, be pateisinamos priežasties, šalinamas iš sporto centro.

Mokslo metų laikotarpiu sporto centras turi teisę keisti paslaugų įkainius, steigėjo (Šiaulių m. savivaldybės tarybos) nustatyta tvarka, apie tai informavus tėvus sutartyje nurodytais kontaktais. Jei padidėjus paslaugų įkainiams, tėvai (globėjai, rūpintojai) raštu nepareiškia noro nutraukti sutartį, laikoma, kad jie su sutarties pakeitimu sutinka.