Maudyklos


2024 metų Šiaulių miesto vandens kokybės tyrimų rezultatai

Smėlio tyrimai iš Prūdelio tvenkinio maudyklos paplūdimio  geri, kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

Smėlio tyrimai iš Rėkyvos ežero maudyklos paplūdimio  geri, kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

 

 


2023 metų Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai

Šiaulių miestas rezultatu pateikimo lentelė 2023–06-05

Šiaulių miestas rezultatu pateikimo lentelė 2023–05-24

Smėlio tyrimai iš Prūdelio tvenkinio maudyklos paplūdimio  geri, kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

Smėlio tyrimai iš Rėkyvos ežero maudyklos paplūdimio  geri, kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.


2022 metų Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai

2022 m. rugpjūčio 29 d. rezultatų lentelė

2022 m. rugpjūčio 16 d. rezultatų lentelė

2022 m. rugpjūčio 1 d. rezultatų lentelė

2022 m. liepos 18 d. rezultatų lentelė

2022 m. liepos 4 d. rezultatų lentelė

2022 m. birželio 20 d. rezultatų lentelė

2022 m. birželio 6 d. rezultatų lentelė

2022 m. gegužės 25 d. rezultatų lentelė


Maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai yra skelbiami interneto tinklapiuose:

https://www.sveikatos-biuras.lt/maudyklos

smlpc.lt/lt/aplinkos_sveikata/maudyklos

 Šiaulių miesto tarybos sprendimas „Dėl saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo”. (Suvestinė redakcija 2022-05-01) 

2022-05-20  Saugaus elgesio paplūdimiuose ir vandens telkinių vandenyje taisyklės

2022 m. balandžio 7 d. Nr. T-129  Saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės

2021 m. spalio 26 d. Nr. V-2419 Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė”