Pareigybių aprašymai

1. Direktoriaus pareigybės aprašymas

Sporto mokyklos “Atžalynas” pareigybės patvirtintos 2017-02-20 direktoriaus įsakymu Nr. 19-D-1.2

2. Pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
3. Pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas
4. Vyriausiojo buhalterio pareigybės aprašymas
5. Metodininko pareigybės aprašymas
6. Instruktoriaus pareigybės aprašymas
7. Biuro administratorės pareigybės aprašymas
8. Trenerio pareigybės aprašymas
9. Sporto bazės administratorės pareigybės aprašymas
10. Bendrosios praktikos slaugytojos pareigybės aprašymas
11. Specialisto paplūdimių priežiūrai pareigybių aprašymas
12. Apskaitininkės pareigybės aprašymas
13. Techninio darbuotojo (elektriko) pareigybės aprašymas
14. Vairuotojo pareigybės aprašymas
15. Darbininko pareigybės aprašymas
16. Gelbėtojo pareigybės aprašymas
17. Kiemsargio pareigybės aprašymas
18. Valytojo pareigybės aprašymas
19. Inventoriaus remontininko pareigybės aprašymas
20. Apsaugos darbuotojo pareigybės aprašymas