Paplūdimiai

2019-07-15 maudyklų vandens kokybės tyrimų lentelė

2019-07-01 maudyklų vandens kokybės tyrimų lentelė

2019-06-20 papildomas tyrimas. Prūdelio tvenkinio maudyklos vandens kokybės tyrimu lentelė

2019-06-17 maudyklų vandens kokybės tyrimų lentelė

2019-06-03 maudyklų vandens kokybės tyrimų lentelė

2019-05-20  maudyklų vandens kokybės tyrimų lentelė

2019 m. Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinis grafikas

2018-04-05 Nr. T-92 “Saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės”

Higienos norma HN 92:2018 “Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” 2018 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-76

Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras/maudyklos/

 


2018 metų Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinis grafikas

2018-04-05 Nr. T-92 “SAUGAUS ELGESIO ŠIAULIŲ MIESTO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLĖS”

2018-09-04 maudyklų vandens kokybės tyrimų lentelė

2018-08-21 maudyklų vandens kokybės tyrimų lentelė

2018-08-07 maudyklų vandens kokybės tyrimų lentelė

2018-07-20 papildomas Rėkyvos ežero prie Bačiūnų maudyklos vandens tyrimas

2018-07-17 maudyklų vandens kokybės tyrimų lentelė

2018-07-05 papildomas Prūdelio maudyklos vandens tyrimas

2018-07-03 maudyklų vandens kokybės tyrimų lentelė

2018-06-19 maudyklų vandens kokybės tyrimų lentelė

2018-06-05 maudyklų vandens kokybės tyrimų lentelė.xls

2018-05-24 maudyklų vandens kokybės tyrimų lentelė.xls