2023 metų Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai

Šiaulių miestas rezultatu pateikimo lentelė 2023–05-24

Smėlio tyrimai iš Prūdelio tvenkinio maudyklos paplūdimio  geri, kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.
Smėlio tyrimai iš Rėkyvos ežero maudyklos paplūdimio  geri, kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

 

__________________________________________________________________________________

2022 metų Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai

2022 m. rugpjūčio 29 d. rezultatų lentelė

2022 m. rugpjūčio 16 d. rezultatų lentelė

2022 m. rugpjūčio 1 d. rezultatų lentelė

2022 m. liepos 18 d. rezultatų lentelė

2022 m. liepos 4 d. rezultatų lentelė

2022 m. birželio 20 d. rezultatų lentelė

2022 m. birželio 6 d. rezultatų lentelė

2022 m. gegužės 25 d. rezultatų lentelė

 

Maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai yra skelbiami interneto tinklapiuose:

https://www.sveikatos-biuras.lt/maudyklos

smlpc.lt/lt/aplinkos_sveikata/maudyklos

 

 Šiaulių miesto tarybos sprendimas „Dėl saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“. (Suvestinė redakcija 2022-05-01) 

 

2022-05-20  Saugaus elgesio paplūdimiuose ir vandens telkinių vandenyje taisyklės

 

2022 m. balandžio 7 d. Nr. T-129  Saugaus elgesio Šiaulių miesto paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės

 

2021 m. spalio 26 d. Nr. V-2419 Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“