Šiaulių sporto centras „Atžalynas“ ieško paplūdimių gelbėtojų.

Darbo pobūdis: apsaugoti žmonių gyvybę, gelbėti skęstančiuosius, suteikti pirmą medicininę pagalbą ištikus nelaimei vandeny ar prie vandens.

Darbui reikalingi fiziškai stiprūs vyrai ir moterys, tad atrankos normatyvai skelbiami jau dabar, kad būtų laiko susipažinti ir jiems pasiruošti.

Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  1. Moka suteikti pirmąją medicininę pagalbą.
  2. Prižiūri paplūdimiuose viešąją tvarką ir palaiko švarą.
  3. Neleidžia maudytis ir plaukioti valtimis neblaiviems asmenims.
  4. Moka plaukti, nardyti ir naudotis visomis gelbėjimosi priemonėmis.
  5. Esant bent vienam poilsiautojui būna darbo vietoje, vaikščioja aplink ir stebi besimaudančius.
  6. Gelbėja skęstančius, ištraukia iš vandens, suteikia pirmąją pagalbą ir esant reikalui iškviečia greitąją pagalbą.
  7. Žino saugos instrukcijas ir reikalavimus ir jais vadovaujasi.
  8. Dalyvauti gelbėjimo posto ūkiniuose darbuose. Atlieka kitus pavedimus ir užduotis, atitinkančias įstaigos tikslus ir funkcijas.

Apie darbą:

Tvarkos palaikymas paplūdimyje, pirmosios pagalbos teikimas, skęstančiųjų gelbėjimas, bendradarbiavimas su kitomis spec. tarnybomis.

Darbas prasideda nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
Gelbėtojų komandą sudaro dvi pamainos.

Darbo grafikas: dvi darbo dienos po 11 val. (pietų pertraukos laikas įskaitomas į darbo laiką), dvi laisvos.

Reikalavimai:

Kandidatas privalo būti pilnametis (nuo 18 iki 55 metų).

Geras fizinis pasiruošimas.
Gebėjimas dirbti stresinėse situacijose, greita reakcija.

Paslaugumas, pareigingumas, atsakingumas.

Pasitikrinę sveikatą pagal gelbėtojams keliamus reikalavimus.